Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 331

protokols Nr. 14, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379
“Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.203 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Lēmums) pielikumā šādus grozījumus:

Izteikt pielikumu sadaļā “Pašvaldības policija” šādā redakcijā:

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksts, kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot amata (darba, dienesta) pienākumus

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Amatu vienību skaits

Pašvaldības policija

1

Priekšnieks

1

2

Priekšnieka vietnieks

1

3

Dežūrdienesta priekšnieks

1

4

Inspektors 8 st.

10

5

Vecākais inspektors 24 st.

4

6

Inspektors 24 st.

20

7

Inspektors 12 st.

11

8

Glābšanas dienesta priekšnieks

1

9

Vecākais inspektors-glābējs 8 st.

1

10

Inspektors-glābējs 12 st.

14

11

Medicīnas māsa

4

12

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

22

Kopā

90

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF