Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 333

protokols Nr. 14, . punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa
lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 10.punktu, ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 12.jūlija komitejas protokolu Nr.1.2-30/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3. Rita Sproģe – Jūrmalas pilsētas domes deputāts;”;

2. Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4. Madara Ambrēna – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vecākā eksperte;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF