Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 28

protokols Nr. 9, 15. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15
„Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums” šādu grozījumu:

Aizstāt 18.punktā ciparu un vārdu “3 gadu” ar vārdiem „pusotra gada”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF