Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 30

protokols Nr. 10, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.22
“Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra nolikumā Nr.22 “Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” nolikums šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 361.punktu šādā redakcijā:

“36.1 Projekta īstenotājs no pašu finansējuma daļas var maksāt norises vietas rezervācijas maksājumus pirms Konkursa noslēguma vai Līdzfinansējuma līguma noslēgšanas, ja nepieciešama savlaicīga telpu rezervācija. Šādā gadījumā projekta iesniedzējs pieteikumam pievieno norises vietas rezervācijas līguma kopiju un projekta konta bankas apstiprinātu izdruku par veiktiem maksājumiem. Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā, norises vietas rezervācijas avansa maksājumi ir attiecināmi uz projekta īstenotāja pašu finansējuma daļas izdevumiem”;

2. Izteikt 10.pielikuma 1.7. un 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

1.7.

Projekts uzsākts pirms projektu konkursa noslēguma

Jā/nē

1.8.

Projekts saistīts ar politisko partiju aktivitātēm

Jā/nē

”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF