Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 160.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 558.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 27.aprīlīNr. 218

protokols Nr. 7, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi
Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 558.lēmumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 12.septembra nolikuma Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums” 8.110, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 558.lēmumu

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojuma ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā, un iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.218

(protokols Nr.7, 3.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 160.lēmumu

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Skaits

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1

Licences kartītes sagatavošana (pasažieru komercpārvadājumu veikšanai)

gab.

1

23,45

4,92

28,37

2

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

mēnesis

1

15,71

3,30

19,01

3

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

mēnesis

3

47,13

9,90

57,03

4

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

mēnesis

6

94,26

19,79

114,05

5

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

gads

1

188,52

39,59

228,11