Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 289

protokols Nr. 9, 10. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372
“Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”

Sakarā ar to, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļā ir notikusi darbinieku maiņa, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikuma Nr.9 “Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” 1. un 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.372 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu” šādu grozījumu:

Izteikt 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.10. J.Brauere - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF