Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 290

protokols Nr. 9, 11. punkts

Par Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes
rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 21.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumu Nr.1 ”Izglītības pārvaldes nolikums” 8.5.punktu un izvērtējot Valsts izglītības satura centra 2018.gada 23.maija iesniegumu Nr.4.1-08.2/614 “Par Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā” , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanu Jūrmalā 2018./2019.mācību gadā.

2. Uzdot Izglītības pārvaldei kopā ar Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldi apzināt izglītības iestādes, kurās varētu norisināties Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiāde un veikt nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

3. Deleģēt Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāju Jolantu Batinu kā atbildīgo kontaktpersonu sadarbības nodrošināšanai Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiādes rīkošanai 2018./2019.mācību gadā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF