Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 339

protokols Nr. 10, 13. punkts

Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un
sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 18.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 pantā paredzētajiem pārkāpumiem.

2. Sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus nosūtīt lēmuma pieņemšanai Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldei.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF