Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 502

protokols Nr. 15, 4. punkts

Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas

Jūrmalas pilsētas pašvaldība kā biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk – LPS) biedrs ir Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas, kas ir LPS struktūrvienība, dalībnieks.

Ņemot vērā, ka pašvaldību autonomo funkciju aktuālie jautājumi konceptuāli tiek risināti ar biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un LPS starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav lietderīgi papildus turpināt dalību Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā.

Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas 2016.gada 30.marta nolikuma 2.1.punktu izstāšanās no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas notiek pamatojoties uz pašvaldības atteikumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas 2016.gada 30.marta nolikuma 2.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izstāties no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas;

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskajai pārvaldei informēt Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociāciju par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF