Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 531

protokols Nr. 15, 40. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra
lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.32 ,,Dzīvokļu komisijas nolikums” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2018.gada 9.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju” šādu grozījumu:

Izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. Jānis Ķēniņš - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF