Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 558

protokols Nr. 16, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218
“Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības
attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “f” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23.augusta nolikuma Nr.31 “Attīstības pārvaldes nolikums” 12.4 apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi” (turpmāk - lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt lēmuma un tā pielikuma tekstā vārdus “Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa” (attiecīgā locījumā);

2. Papildināt lēmuma pielikumu ar 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

6

Slidošanas inventāra - slidu noma (15.12.2018.-15.03.2019.) par 1 (vienu) stundu*

Slidu pāris

1

1,24

0,26

1,50

7.

Slidošanas inventāra (mantu skapītis) noma (15.12.2018.-15.03.2019.) par 1 (vienu) stundu)*

gab.

1

0,83

0,17

1,00

8.

Slidošanas inventāra - slidotprasmju apgūšanas palīginventāra noma (15.12.2018.-15.03.2019.) par 1 (vienu) stundu)*

gab.

1

0,83

0,17

1,00

9.

Slidošanas inventāra – ķiveres noma (15.12.2018.-15.03.2019.) par 1 (vienu) stundu)*

gab.

1

0,83

0,17

1,00

* Viedkaršu “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un “Skolēna apliecība” īpašniekiem tiek piemērota atlaide 100% apmērā slidošanas inventāra nomai”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF