Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.11.2018. Stājas spēkā 02.11.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 37

protokols Nr. 15, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošo noteikumu Nr.15
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.panta trešo daļu un 29.pantu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra saistošos noteikumus Nr.15 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF