Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 26

protokols Nr. 12, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23
“Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijām”
10.1.apakšpunktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Komisijai ir šāds sastāvs:

3.1. komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

3.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris;

3.4. Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljona komandieris;

3.5. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;

3.6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;

3.7. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieks;

3.8. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks;

3.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris.”

2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF