Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 36

protokols Nr. 14, 35. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18. aprīļa nolikumā Nr.15
“Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu
darbības un finansēšanas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.pantu pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18. aprīļa nolikumā Nr.15 “Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 43.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“43. Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gadā un gadu pirms tiem, bet A grupas (augstākās sarežģītības repertuāra) kolektīviem katru gadu, svētku dalībnieku budžeta pieprasījumu reizina ar noteiktu koeficientu:”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF