Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 37

protokols Nr. 15, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23
“Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijām”
10.1.apakšpunktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF