Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 160

protokols Nr. 4, 14. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218
“Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “f” apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23.augusta lēmuma Nr.400 “Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” 1.2. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi” (turpmāk - lēmums) šādu grozījumu:

Izteikt lēmuma pielikumu šādā redakcijā:

“ Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.218

(protokols Nr.7, 3.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Skaits

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1

Licences kartītes sagatavošana (pasažieru komercpārvadājumu veikšanai)

gab.

1

23,45

4,92

28,37

2

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

mēnesis

1

15,71

3,30

19,01

3

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

mēnesis

3

47,13

9,90

57,03

4

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

mēnesis

6

94,26

19,79

114,05

5

Sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas aktivizācija Jūrmalas iedzīvotāja kartē

gads

1

188,52

39,59

228,11

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF