Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 405

protokols Nr. 12, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207
“Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostas valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikuma Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 10. un 11.punktu, 2019.gada 10.jūlija SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes locekļa Jāņa Apena iesniegumu un 2019.gada 16.augusta SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes locekļa Jāņa Lagūna piekrišanu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 27.augusta atzinumu (protokola Nr.1.2-20/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.2. Jānis Lagūns – SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis;”

2. Izteikt 1.8. un 1.9.apakšpunktus šādā redakcijā:

“1.8. Jānis Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks;

1.9. Aivars Vētra – SIA “Jahtu serviss” īpašnieks, Biedrības “Jūrmalas Zaļais jahtklubs” valdes loceklis.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF