Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 406

protokols Nr. 12, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332
,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas
sastāva apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma ,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 ,,Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7.un 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.4. un 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,1.4. Kaspars Platnieks - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs;

1.5. Jurijs Ločs - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;”.

2. Izteikt 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,1.8. Anete Silniece - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja;“.

3. Papildināt ar 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,1.10. Salvis Miķelsons – Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF