Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 19.decembrīNr. 648

protokols Nr. 16, 12. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162
“Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības
projektu konkursā”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un Latvijas Universitātes 2019.gada 21.novembra vēstuli Nr.LU-7-4/2039 (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2019.gada 28.novembrī ar lietas Nr.1.1-37/18961), kurā informēts, ka Latvijas Universitātes efektīvas sadarbības projektu vērtēšanas komisijas sēdē (2019.gada 12.novembra protokols Nr.9) izskatīts jautājums par projekta termiņa pagarināšanu un pieņemts lēmums par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 30.aprīlim, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 2.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF