Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 4

protokols Nr. 15, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5
“Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu
personas dzīvesvietā”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā” šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.punktā vārdus “aprūpes centros vai pansionātos”.

2. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“4.1 Nodaļas darbinieks pārbauda personas sniegto informāciju pašvaldības un valsts datu reģistros un, ja ir nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām.”

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Pēc ziņu aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu un personas pieprasījuma darbinieks ar pasta starpniecību nosūta personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.”

4. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF