Projekti - Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts
Nosaukums:Ilgtspējīgas pilsētas attīstības projekts
Apraksts:

    

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Darbu semināri par pilsētu stratēģisko plānošanu un iedzīvotāju līdzdalību tajā, apmācību braucieni pa Ukrainu un Poliju;
  • Ārvalstu ekspertu piesaiste;
  • Konsultācijas ar iedzīvotājiem un komersantiem, stratēģisko sociālekonomisko plānu veidošanai;
  • Atbalsta programmu veidošana vietējām nevalstiskajām organizācijām;

Paredzamie rezultāti:

  • Apgūtas zināšanas par sociālekonomisko attīstības stratēģiju īstenošanu
  • Dalībnieki ir iepazīstināti ar Polijas un Ukrainas stratēģisko pilsētu sociālekonomisko plānošanas instrumentu pielietošanu
  • Dalībnieki ir apmācīti ar sešiem labas valsts pārvaldības principiem (kas ir integrēti Polijas programmā - Valsts pārvaldes pēc Pasaules bankas principiem)
  • Finansiāli un tehniski atbalstīti 20 mini projekti, kur vietējie iedzīvotāji tiks iesaistīti pilsētas attīstības plānošanā;
  • Izstrādāti un pieņemti stratēģiskie pilsētu sociālie attīstības plāni.
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Ukrainas pilsētas padomes izpildkomiteja. Projekta partneri- Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Ukrainas mazo pilsētu asociācija, CCC Kreatīvais centrs (Ukraina), Vietējo demokrātiju atbalsta fonds - Reģionālais Ļubļinas Centrs (Polija), Novoluk
Mērķis:

 

veidot labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai attīstībai mazās, depresīvās pilsētās.

Periods:No: 01.02.2012
Līdz: 30.12.2012
Finansējuma apmērs:623 300.00 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domes finansējums-14 820 EUR, tajā skaitā

ES (CIUDAD) finansējums 80% - 11 856 EUR

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 20% - 2 964 EUR

Kontaktpersona:Gunta Ušpele
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67147906
Kontaktpersonas e-pasts: GuntaU@jpd.gov.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE