Projekti - Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā
Nosaukums:Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā
Apraksts:

   

Programma  „Infrastruktūra un pakalpojumi"  3.1.5.1.1.apakšaktivitāte „Ģimenes ārstu tīkla attīstība".

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegāde (elektrokardiogrāfs, oftoskopi, medicīniskās kušetes, medikamentu skapji, u.c.);
  • Datortehnikas iegāde, tajā skaitā 3 sistēmu bloki ar aksesuāriem un operacionālo sistēmu, Firewall un antivīrusu programmu; 3 monitori; 3 printeri; 3 skeneri u.c.;
  • Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, tajā skaitā 1 pacientu pieņemšanas kabinets, 1 manipulāciju kabinets, 2 pacientu uzgaidāmās telpas, 4 pacientu un personāla tualetes telpas un nodrošināta vides pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām.
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs"
Mērķis:

sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru Kauguru veselības aprūpes centrā, uzlabojot 9 ģimenes ārstu pieejamību Jūrmalas teritorijā, tādejādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

Periods:No: 01.12.2011
Līdz: 30.11.2012
Finansējuma avots:

projekta kopējais finansējums - 66 446,35 LVL,

tajā skaitā ERAF finansējums - 56 479,39 LVL (kas ir 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām)
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums - 9 9666,96 LVL (kas ir 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām)

Kontaktpersona:Antoņina Leškoviča
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67736355
Kontaktpersonas e-pasts: anta@groteks.lv
Faili: Jūrmalas pilsētas dome atbalsta ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumus Kauguru veselības centrā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE