Projekti - Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Nosaukums:Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Apraksts:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 - 2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma".

Projektā galvenās plānotās aktivitātes: mediatoru apmācība un darbība, sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) izglītošana, izmantojot norvēģu metodiku Grunnlaget,daudzveidīgi iekļaujoši atbalsta pasākumi mērķa grupas bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei, inovatīvu sociālo pakalpojumu izstrāde un ieviešana, informatīvās vides pieejamības uzlabošana u.c.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC)
Mērķis:

Veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Periods:No: 01.10.2013
Līdz: 30.06.2015
Finansējuma apmērs:107 650.55 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 107 650,55 EUR

Jūrmalas pilsētas domes fiinansējums - 1 422,87 EUR

Kontaktpersona:Aīda Paipare
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511492
Kontaktpersonas e-pasts: aida.paipare@jpd.gov.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE