Projekti - Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros
Nosaukums:Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros
Apraksts:

Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija".

Projekta tiešais mērķis - pilnveidot Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalīties ar idejām un gūt praktisku ieskatu Somijas un Zviedrijas dabas izglītības centru darbībā, kā arī veidot turpmāku sadarbību ar dabas izglītības centru pārstāvjiem.

Projekta galvenās aktivitātes - projekta ietvaros tiek veikti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Somijas un Zviedrijas dabas centriem. No 2015.gada 15.jūlija līdz 19.jūlijam vizīte Zviedrijas dabas centros - Tyresta, Stendorren, Farnebofjarden, Dalarna, Fulufjallet, Hoga Kusten. Laika posmā no 2015.gada 12.augusta līdz 16.augustam vizīte Somijas dabas centros -  Haltia, Ekenas, Archipelago, Teijo, Hame un Seitseminen. Papildus Somijā apmeklēta Korteniemi tradicionālā ferma, Kovero tradicionālā ferma un "Ville Elfvik" dabas skola. Pieredzes apmaiņas laikā veidotas iestrādnes sadarbības projektu īstenošanā ar Zviedrijas un Somijas dabas centru pārstāvjiem. Gūtas zināšanas un praktisks priekšstats par dabas centra izveidošanai nepieciešamajiem finanšu un cilvēkresursiem, kā arī par šādu un līdzīgu dabas izglītības centru darbības mehānismiem.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas izglītības centru pārstāvjiem.

Periods:No: 22.06.2015
Līdz: 25.09.2015
Finansējuma apmērs:9 514.90 €
Finansējuma avots:

1. attiecināmo izmaksu summa ir 9 399,48 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 48 centi), kur:

1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 639,69 EUR (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro un 69 centi);
1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 3 759,79 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 79 centi).
 

2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta sastāda 115,42 EUR (viens simts piecpadsmit euro un 42 centi).

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE