Projekti - Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Viedā parkošanās”/„Smart Parking”.
Nosaukums:Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Viedā parkošanās”/„Smart Parking”.
Apraksts:

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Viedās parkošanās koncepta izveide;
  • Viedās parkošanās risinājuma izstrāde, pilotprojekta izstrāde un uzstādīšana;
  • Viedās parkošanās risinājuma testēšana un novērtēšana;
  • Projekta rezultātu izplatīšana Baltijas jūras reģionā.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

  • Jauna pieeja brīvo autostāvvietu meklēšanai;
  • Tiks samazināts laiks, kas tiek pavadīts meklējot brīvās autostāvvietas pilsētā;
  • Mazināta satiksmes plūsma un CO2 emisijas;
  • Risinājums sniegs iespēju vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem izvēlēties piemērotāko transporta līdzekli nokļūšanai pilsētā;

Viedās parkošanās risinājums veicinās ilgtspējīgu pašvaldības resursu izmantošanu.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem Rīgas pilsētas domes Satiksmes departamentu, Ventspils Digitālo centru, SIA Mobilly, Hamburgas Lietišķo Zinātņu Universitāti (Vācija), Kauņas pašvaldību (Lietuva), Turku Universitāti (Somija), Vaxjo pilsētu (Zviedrija), Guldborgsundas pašvaldību (Dānija), Karlskronas pašvaldību (Zveidrija), Rzeszovas Reģionālās Attīstība Aģentūru (Polija), Tartu pašvaldību (Igaunija), SIA Mobi Lab (Igaunija), SAMK (Somija).
Mērķis:

Samazināt satiksmes plūsmu, kā arī gaisa piesārņojumu pilsētās, uzstādīt sensorus un izveidot mobilo aplikāciju brīvo autostāvvietu meklēšanai.

Periods:No: 01.06.2017
Līdz: 31.05.2020
Finansējuma apmērs:400 000.00 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 60 000,00 EUR;

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 340 000,00 EUR. 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE