Projekti - Eiropas Savienības programmas LADDER projekts “Sadraudzības stiprināšana un zināšanu pārnese neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
Nosaukums:Eiropas Savienības programmas LADDER projekts “Sadraudzības stiprināšana un zināšanu pārnese neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
Apraksts:

 

 

Projekta aktivitātes:

Projektā paredzēts īstenot neformālās izglītības pasākumu kopumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, sadarbībā ar Terračinas pilsētas pārstāvjiem.

Projekta ietvaros ir plānots 4-5 dienu pasākumu cikls, kurā iesaistīsies uzņēmēji, neformālās izglītības un nodarbinātības speciālisti, un jaunieši no Jūrmalas un Terračīnas pilsētām.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

īstenots neformālās izglītības pasākumu kopums Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, iesaistot Terračīnas un Jūrmalas pilsētas uzņēmējus, neformālās izglītības un nodarbinātības speciālistus, un jauniešus, veicināta zināšanu, iemaņu un prasmju pārnese, kā arī iegūti jauni kontakti un izveidotas iestrādnes turpmāku sadarbības projektu īstenošanai.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Stiprināt sadraudzību un īstenot zināšanu pārnesi neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā, veicinot jauniešu interesi par tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu pilnveidi, ņemot vērā Jūrmalas un Terračīnas pilsētu specializāciju, kā arī intelektuālo, dabas un kultūras mantojuma potenciālu.

Periods:No: 01.06.2017
Līdz: 31.07.2017
Finansējuma apmērs:7 058.82 €
Finansējuma avots:

Eiropas Savienības programmas LADDER finansējums ir 85% jeb 6 000,00 EUR;

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 15% jeb 1 058,82 EUR

Kontaktpersona:Baiba Birzniece
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511483
Kontaktpersonas e-pasts: Baiba.Birzniece@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE