Projekti - Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Drošība nelabvēlīgos laikapstākļos"
Nosaukums:Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Drošība nelabvēlīgos laikapstākļos"
Apraksts:

http://jurmala.lv/resources/web/attistiba/projektu_logo/875x979/EU_flag_Latvian_vertical_RGB_1.jpghttps://www.jurmala.lv/resources/web/attistiba/projektu_logo/297x90/cb_logo_rgb.jpg  

 

Projekta galvenās aktivitātes - projekta ietvaros tiks ieviesta monitoringa sistēma, kas spēs noteikt ūdens līmeņa izmaiņas, sniedzot labāku izpratni par ūdens līmeņa dinamiku iespējamo plūdu teritorijās Jūrmalā. Dati par ūdens līmeņa svārstībām tiks apkopoti un analizēti tiešsaistes sistēmā, lai sniegtu iespēju operatīvajiem dienestiem reaģēt, kad ir sasniegts kritiskais ūdens līmenis.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

  • uzstādīta ūdens līmeņa monitorēšanas stacija (sensori ūdenstilpnēs) un izveidota tiešsaistes operatīvas informācijas saņemšanas sistēma par ūdens līmeņa izmaiņām datu apstrādei;

  • izstrādāta upes un jūras straumju radīto sanešu modelēšanas sistēma.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Tallinas Tehnoloģiju universitāti.
Mērķis:

Nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmes mazināšana uz publisko infrastruktūru, kā arī pilsētvides uzlabošana, izmantojot kopīgas pilsētas vides plānošanas darbības un ieviešot modelēšanas tehnoloģijas plānošanas procesā.

Periods:No: 01.10.2017
Līdz: 30.09.2020
Finansējuma apmērs:70 000.00 €
Finansējuma avots:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 59 500,00 EUR; Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 10 500,00 EUR.

Kontaktpersona:Jānis Artemjevs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511487
Kontaktpersonas e-pasts: Janis.Artemjevs@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE