Projekti - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai"
Nosaukums:Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai"
Apraksts:

Attēlu rezultāti vaicājumam “erasmus+”  

Projekta galvenās aktivitātes - projekta ietvaros paredzēts organizēt starptautiskas apmācības, lai pilnveidotu jauniešu kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, veicinātu jauniešu radošumu un uzņēmīgumu, kā arī uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.

Ieinteresētie jaunieši tiks atlasīti no katras skolas, tajā skaitā, tie jaunieši, kuriem iepriekš bijusi pieredze “Junior Achievement” programmas ietvaros (vecumā no 16 līdz 20 gadiem). Starptautisko apmācību ietvaros sākotnēji tiks sniegts ieskats jeb teorija uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpmākai attīstībai (uzņēmējdarbības formas, uzņēmējdarbības veidi, reģistrācija, komunikācija uzņēmuma ietvaros u.c.). Pēc teorijas apgūšanas jaunieši pašu spēkiem gūs pirmās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā un jaunu biznesa ideju attīstībā.

 

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

  • pilnveidotas jauniešu kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, veicināts jauniešu radošums un uzņēmīgums;

  • uzlabota jaunatnes darba kvalitāte, gūstot labās prakses piemērus no pašvaldībām Teračīnā un Kabūrā;

  • pilnveidotas jauniešu komunikācijas spējas, trenētas svešvalodas prasmes un uzlabotas iemaņas darbam starptautiskā komandā;

  • veidotas izstrādnes jaunu, konkurētspējīgu un eksportspējīgu uzņēmumu radīšanai Jūrmalā.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem - Teračīnas pilsētas domi (Itālija) un Kabūras pilsētas domi (Francija).
Mērķis:

Veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

Periods:No: 01.02.2019
Līdz: 31.10.2019
Finansējuma apmērs:37 880.00 €
Finansējuma avots:

projekta kopējās izmaksas 37 880,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

 

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE