Projekti - Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Nosaukums:Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Apraksts:

 

Projekta aktivitātes:

Plānotās aktivitātes - 4 slimību profilakses un 34 veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām, piemēram, fizioterapeita konsultācijas skolēniem, izglītojoši pasākumi veselīga uztura paradumu veicināšanai, izglītojoši pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, garīgās veselības veicināšanas pasākumi, tematiski veselības veicināšanas pasākumi u.c.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Stiprināta Jūrmalas iedzīvotāju veselība, iesaistot vietēja mēroga pasākumos atbalsta mērķa grupas, t.sk. trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, iedzīvotājus, kas vecāki par 54 gadiem un bērnus.

Statuss:apstiprināts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Periods:No: 01.01.2017
Līdz: 31.12.2019
Finansējuma apmērs:586 661.37 €
Finansējuma avots:

Projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda 574 653,00 EUR, t.sk.

Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 488 455,05 EUR;

Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 86 197,95 EUR.

 

Neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 12 008,37 EUR.

Kontaktpersona:Laima Grobiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767316
Kontaktpersonas e-pasts: Laima.Grobina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE