Projekti - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts “Jaunie gidi”
Nosaukums:Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts “Jaunie gidi”
Apraksts:

 

Projekta galvenās aktivitātes - projekta ietvaros tiks organizēts trīs apmācību semināru cikls:

  1. pirmajā apmācību posmā (8.-14. aprīlis Kabūra, Francija) “Komunikācijas un prezentēšanas prasmes” jauniešiem būs iespēja uzzināt par tūristu gida darba specifiku;

  2. otrajā apmācību posmā (25. jūnijs-1. jūlijs, Teračina, Itālija) “Tūrisma maršrutu izstrāde” apmācību dalībnieki apgūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas tūrisma maršruta izstrādē;

  3. trešajā apmācību posmā (5.-11. augusts, Jūrmala, Latvija) “Izstrādātā maršruta testēšana” jaunieši apgūs iemaņas sava izstrādātā maršruta vadīšanā.

 

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

  1. pilnveidotas jauniešu kompetences  tūrisma un kūrorta  jomās, veicināts jauniešu radošums un uzņēmīgums;

  2. uzlabota jaunatnes darba kvalitāte, gūstot labās prakses piemērus no pašvaldībām Teračīnā un Kabūrā;

  3. pilnveidotas jauniešu komunikācijas spējas, trenētas svešvalodas prasmes un uzlabotas iemaņas darbam starptautiskā komandā;

papildinātas prezentēšanas, informācijas apstrādes un interpretēšanas prasmes.

 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem - Teračīnas pilsētas domi (Itālija) un asociāciju Comité Jumelage de Cabourg (Francija)
Mērķis:
Veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un jaunu kompetenču apguvi, īstenojot apmācību programmu “Jaunie gidi” Jūrmalas, Teračinas un Kabūras jauniešiem, kuras rezultātā jaunieši iegūs ekskursiju vadīšanas prasmes.
Periods:No: 01.02.2018
Līdz: 31.10.2018
Finansējuma apmērs:33 736.97 €
Finansējuma avots:

100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:+37167511484
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jurmala.lv
Īstenotājs:Jūrmalas pilsētas dome
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE