Projekti - Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Nosaukums:Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Apraksts:

 

Projekta galvenās aktivitātes ir saistītas ar Jūrmalas iedzīvotāja kartes pakalpojumu klāsta  un funkcionalitātes paplašināšanu, lai to padarīt pēc iespējas interesantāku pilsētas iedzīvotājiem un veicinātu tās izmantošanu nākotnē.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt priekšlikumus Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitātes papildināšanai ar uzņēmēju un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un izstrādāt rekomendācijas tehnoloģiskajiem risinājumiem, atbilstoši Jūrmalas pašvaldības esošai situācijai.

 

Projekts tiek īstenots partnerībā ar šādām organizācijām - Sučavas apgabala pašvaldība (Suceava Municipality), Rumānija, Jūrmalas pilsētas dome, Latvija

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Hihonas pilsētas pašvaldība (Gijón City council), Spānija
Mērķis:

Veikt priekšizpēti iespējai paplašināt  Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, nodrošinot tās izmantošanu personām, kuras nesaņem pašvaldības sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus, tādējādi sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

Periods:No: 04.04.2018
Līdz: 04.10.2018
Finansējuma apmērs:23 325.04 €
Finansējuma avots:

Attiecināmās izmaksas 23 326,00 EUR, t.sk.

Jūrmalas pilsētas domes finansējums 3 498,90 EUR jeb 15%

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 19 827,10 EUR

Kontaktpersona:Ilze Apsīte
Kontaktpersonas tālruņa nr.:+37167511490
Kontaktpersonas e-pasts: ilze.apsite@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE