Projekti - Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
Nosaukums:Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
Apraksts:

    

 

Projekta aktivitātes:

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos, popularizējot Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm.

 

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

Periods:No: 14.10.2016
Līdz: 23.12.2023
Finansējuma avots:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 80, no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, kalendārā gada ietvaros nepārsniedzot 66 666,00 EUR;

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 20%, no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Kontaktpersona:Aleksandra Stramkale
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67147904
Kontaktpersonas e-pasts: Aleksandra.Stramkale@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE