Projekti - Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Nosaukums:Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Apraksts:
 

Projekta galvenās aktivitātes ir saistītas ar Jūrmalas iedzīvotāja kartes pakalpojumu klāsta  un funkcionalitātes paplašināšanu, lai to padarīt pēc iespējas interesantāku pilsētas iedzīvotājiem un veicinātu tās izmantošanu nākotnē.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt priekšlikumus Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitātes papildināšanai ar uzņēmēju un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un izstrādāt rekomendācijas tehnoloģiskajiem risinājumiem, atbilstoši Jūrmalas pašvaldības esošai situācijai.

 

Projekts tiek īstenots partnerībā ar šādām organizācijām - Sučavas apgabala pašvaldība (Suceava Municipality), Rumānija, Hihonas pilsētas pašvaldība (Gijón City council), Spānija , Aveiro pašvaldība (Aveiro Municipality), Portugāle, Sāsari pašvaldība (Sassari Municipality),  Klermonferānas apgabala pašvaldība (Clermont Auvergne Metropole), Jūrmalas pilsētas dome, Latvija.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Hihonas pilsētas pašvaldība (Gijón City council), Spānija
Mērķis:

Paplašināt  Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

Periods:No: 04.04.2018
Līdz: 04.06.2021
Finansējuma apmērs:98 037.33 €
Finansējuma avots:

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas - 98 037.33 EUR, kur:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 83 331,73 EUR;

2. Valsts budžeta dotācija ir 4,37% jeb 4284.67 EUR;

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10,63% jeb 10 420.93 EUR

 

Kontaktpersona:Ieva Šponberga
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.sponberga@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE