Projekti - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Nosaukums:Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Apraksts:

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija".  

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
  • Rīgas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde;
  • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā;
  • Valsts sociālās aprūpes centros esošu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Rīgas reģiona speciālistu apmācību organizēšana;
  • Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Periods:No: 01.01.2016
Līdz: 31.12.2022
Finansējuma apmērs:1 508 207.00 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domei pieejamā finansējuma apmērs kopā 1 508 207,00 EUR, tai skaitā:

1. attiecināmo izmaksu summa 914 800,00 EUR, no tās:

1.1. Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējums ir 85% jeb 777 580,00 EUR;

1.2.valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 137 220,00 EUR.

2. neattiecināmo izmaksu summa 593 407,00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona:Laima Grobiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767316
Kontaktpersonas e-pasts: laima.grobina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE