Projekti - Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Nosaukums:Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Apraksts:

 

Projekta aktivitātes:

Plānotās aktivitātes - 4 slimību profilakses un 34 veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām, piemēram, fizioterapeita konsultācijas skolēniem, izglītojoši pasākumi veselīga uztura paradumu veicināšanai, izglītojoši pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, garīgās veselības veicināšanas pasākumi, tematiski veselības veicināšanas pasākumi u.c.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Stiprināta Jūrmalas iedzīvotāju veselība, iesaistot vietēja mēroga pasākumos atbalsta mērķa grupas, t.sk. trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, iedzīvotājus, kas vecāki par 54 gadiem un bērnus.

Statuss:apstiprināts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Periods:No: 19.04.2017
Līdz: 18.04.2020
Finansējuma apmērs:584 733.42 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kopējās projekta izmaksas 584 733,42, t.sk.:

1. attiecināmo izmaksu summa 573 687,42, kur:

1.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 487 634,31 EUR;

1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 86 053,11 EUR;

2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 11 046,00 EUR.

Kontaktpersona:Laima Grobiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767316
Kontaktpersonas e-pasts: Laima.Grobina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE