Projekti - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. SAM 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nosaukums:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. SAM 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Apraksts:

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs – Majoru vidusskolā, Pumpuru vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, Jūrmalas Alternatīvajā skolā, Jūrmalas sākumskolā “Atvase” un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā - izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu sistēmas ieviešana;

2. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošana, tostarp autorrisinājumu ieviešanai un iekļaujošas izglītības īstenošanai, efektīvu rīku izmantošanai izglītojamo kompetenču attīstīšanai, interešu izglītības īstenošanai, pedagogiem nepieciešamajām mūžizglītības kompetencēm.

3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā īstenoti Fizikas gada pasākumi.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Valsts izglītības satura centrs
Mērķis:

Nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Periods:No: 23.11.2017
Līdz: 31.08.2021
Finansējuma apmērs:334 702.50 €
Finansējuma avots:

Attiecināmās izmaksas ir 334702,50 EUR, kas 100% apmērā ir VISC finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%.

Kontaktpersona:Vairis Ļaudams
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511494
Kontaktpersonas e-pasts: vairis.laudams@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE