Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.
(aktuāls, apstiprināts ar JPD 2018.gada 8.marta rīkojumu Nr.1.1-14/120,
grozījumi ar JPD 2019.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/115)

Projektu iesniegumu atlases nosaukums 

Statuss

4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”

Izsludināts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi"

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE