Apstiprinātie projektu iesniegumi:

  • “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” (3.3.1.0/18/I/001) – apstiprināts 2019.gada 15.janvārī.