Apstiprinātie projektu iesniegumi:

  • Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros (Nr. 3.3.1.0/19/I/003) – apstiprināts 2020.gada 11.maijā.
  • “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” (3.3.1.0/18/I/001) – apstiprināts 2019.gada 15.janvārī.