Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2.
(apstiprināts ar JPD 2018.gada 26.marta rīkojumu Nr.1.1-14/140)

 

Projektu iesniegumu atlases nosaukums 

Statuss

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” 

Izsludināts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi Nr.323 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE