Lielupes ostas teritorijas izmantošanas maksas tarifi:

zemes nomas maksas tarifs Lielupes ostas teritorijā ir 1,42 eiro par 1 m2 zemes gadā;

zemes teritorijas, ko aizņem ūdens, nomas maksas tarifs Lielupes ostas teritorijā ir 0.71 eiro par 1 m2 teritorijas gadā.

Jūrmalas pašvaldību iestāde Jūrmalas ostas pārvalde ir noteikusi piestātnes, kas atrodas pie Tīklu ielas 10, Jūrmalā, izmantošanas maksas tarifus:

10 euro /diennaktī īslaicīgiem piestātnes apmeklētājiem;

līdz 140 euro/mēnesī pastāvīgiem - sezonas klientiem.