image
Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina iniciatīvas projektu konkursa trešo atlases kārtu kategorijā “sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vides izglītības aktivitāšu organizēšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk par 2000,00 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019.gada 30.jūnijs.

Projektu īstenošanas laika periods saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumu Nr.54 ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, tomēr, ņemot vērā Zilā karoga programmas īstenošanai nepieciešamo pasākumu specifiku, rekomendējam plānot aktivitātes līdz 2019.gada 17.novembrim.

 

image
2016. gadā īstenotie projekti

2017. gadā šajā kategorijā netika īstenots neviens projekts.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE