Iesnieguma numurs Pirmreizējā iesnieguma datums Objekta adrese Būves veids Iesnieguma veids
14-3/5184
14-3/5184
160634160026.11.2020 Baznīcas, Z.Meierovica
14-3/5175
14-3/5175
160634160026.11.2020 Mellužu 85 Dzīvojamā māja-Savrupmāja Jauna būvniecība
14-3/5171
14-3/5171
160634160026.11.2020 Mellužu 37 Dzīvojamā ēka un palīgēka Jauna būvniecība un pārbūve
14-3/5169
14-3/5169
160634160026.11.2020 Viestura 6 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija Pārbūve
14-3/5168
14-3/5168
160634160026.11.2020 Dzintaru 28-33,34 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja Vienkāršota atjaunošana
14-3/5162
14-3/5162
160634160026.11.2020 Engures 6-25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā Pārbūve
14-3/5160
14-3/5160
160634160026.11.2020 Matrožu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja Jauna būvniecība
14-3/5158
14-3/5158
160634160026.11.2020 Zemgales 60 Dzīvojamā ēka un palīgēka Jauna būvniecība un pārbūve
14-3/5150
14-3/5150
160634160026.11.2020 Zušu 2A Dzīvojamā ēka un palīgēka Nojaukšana
14-3/5141
14-3/5141
160625520025.11.2020 Ventspils 32 k-2 Sociālo pakalpojumu objekts Vienkāršota atjaunošana
14-3/5131
14-3/5131
160625520025.11.2020 Piestātnes _Autoceļi un ielas Atjaunošana
14-3/5129
14-3/5129
160625520025.11.2020 Klints 4 _Gāzes apgāde Jauna būvniecība
14-3/5128
14-3/5128
160625520025.11.2020 Cīruļu 20 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves Jauna būvniecība
14-3/5127
14-3/5127
160625520025.11.2020 Saldus 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja Pārbūve
14-3/5124
14-3/5124
160625520025.11.2020 Slokas 42 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana
14-3/5123
14-3/5123
160625520025.11.2020 Matrožu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja Nojaukšana
14-3/5122
14-3/5122
160625520025.11.2020 Bišu 18 Sociālo pakalpojumu objekts Pārbūve
14-3/5121
14-3/5121
160625520025.11.2020 Kārļa 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja Jauna būvniecība
14-3/5120
14-3/5120
160625520025.11.2020 Lapotnes _Hidrotehniskās un meliorācijas būves Pārbūve
14-3/5096
14-3/5096
160608240023.11.2020 Talsu 31 k-4-63 Dzīvoklis dzīvojamā mājā Vienkāršota atjaunošana