Atbilstoši Būvniecības likuma 27.02.2019. grozījumiem un 14. panta sestās daļas, kas stājās spēkā 13.03.2019., ir mainījušies nosacījumi  informācijas publicēšanai par būvniecības iecerēm un būvatļaujām  (vairs nevajag publicēt pašvaldības mājas lapā).

 

Aktuālā informācija pieejama Būvniecības Informācijas sistēmā (BIS).