Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2892 160677360001.12.2020 Valtera 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2891 160677360001.12.2020 Mellužu 85 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2890 160677360001.12.2020 Jaunā 28A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2889 160677360001.12.2020 Grāvju 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2888 160677360001.12.2020 Dubultu 10 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot izmaiņas
14-11/2887 160677360001.12.2020 Daugavpils 18A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2886 160677360001.12.2020 Bulduru 77 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2885 160677360001.12.2020 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2884 160677360001.12.2020 Aizputes 1D Ražošanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2883 160677360001.12.2020 Baltās kāpas 11 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2882 160677360001.12.2020 Skolas 28-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2881 160677360001.12.2020 Viršu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2880 160677360001.12.2020 Vijolīšu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2879 160677360001.12.2020 Viestura 6 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2878 160677360001.12.2020 Viestura 6 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2877 160677360001.12.2020 Ozolu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2876 160677360001.12.2020 Buru 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2875 160677360001.12.2020 Bērzu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-apturēt darbību
14-11/2874 160677360001.12.2020 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2873 160677360001.12.2020 Ārijas 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri