Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/628 158526000027.03.2020 Poruka 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/627 158526000027.03.2020 Kārsas 35 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/626 158526000027.03.2020 Emīla Dārziņa 28 Kultūras un izklaides objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/625 158526000027.03.2020 Dzirnavu 46 Tirdzniecības objekts - Atteikt akceptēt
14-11/624 158526000027.03.2020 Brīvības 32 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/623 158526000027.03.2020 Alfrēda Kalniņa 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/622 158526000027.03.2020 Rēzeknes pulka 28 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/621 158526000027.03.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/620 158526000027.03.2020 Bērzu 7a Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/619 158526000027.03.2020 27.03.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/618 158526000027.03.2020 27.03.2020 Kadiķu 25A Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/617 158526000027.03.2020 27.03.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/616 158526000027.03.2020 27.03.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/615 158526000027.03.2020 27.03.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/614 158526000027.03.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/613 158526000027.03.2020 Pārslas 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/612 158526000027.03.2020 Leona Paegles 52 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/611 158526000027.03.2020 Grīvas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/610 158526000027.03.2020 Caunu 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/609 158526000027.03.2020 Brīvības 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot