Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1505 159406920007.07.2020 Valtera 52A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1504 159406920007.07.2020 Upmalas 1A Veselības aprūpes objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1503 159406920007.07.2020 Dzirnavu 85A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1502 159406920007.07.2020 Vilhelma Purvīša 25 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1501 159406920007.07.2020 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1500 159406920007.07.2020 Vidus 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1499 159406920007.07.2020 Pūres 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1498 159406920007.07.2020 Pils 5 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1497 159406920007.07.2020 Mežsargu 43 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1496 159406920007.07.2020 Krišjāņa Barona 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1495 159406920007.07.2020 Krišjāņa Barona 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1494 159406920007.07.2020 Brikšķu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1493 159406920007.07.2020 Augļu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1492 159406920007.07.2020 Lašu 5-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1491 159406920007.07.2020 Kalsnavas 4 k-1 (2) Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1490 159406920007.07.2020 Kalsnavas 4 k-1 (1) Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1489 159406920007.07.2020 Uzvaras 4A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1488 159406920007.07.2020 Leona Paegles 54 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1487 159406920007.07.2020 Leona Paegles 54 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1486 159406920007.07.2020 Draudzības, Murdu _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE