Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/195 158016240028.01.2020 Viņķu 26 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/194 158016240028.01.2020 raiņa 110 Kultūras un izklaides objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/193 158016240028.01.2020 Muižas 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/192 158016240028.01.2020 Jaunā 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/191 158016240028.01.2020 Dāliju 15 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/190 158016240028.01.2020 Brankciems, Bažciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/189 158016240028.01.2020 Žubītes 40A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/188 158016240028.01.2020 Viņķu 26 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/187 158016240028.01.2020 Vikingu 76A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/186 158016240028.01.2020 Vaiņodes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/185 158016240028.01.2020 Saules 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/184 158016240028.01.2020 Raiņa 62 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/183 158016240028.01.2020 Puķu 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/182 158016240028.01.2020 Prāmju 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/181 158016240028.01.2020 Olgas 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/180 158016240028.01.2020 Muižas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/179 158016240028.01.2020 Mežsargu 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/178 158016240028.01.2020 Ķemeru 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/177 158016240028.01.2020 Kārsas 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/176 158016240028.01.2020 Kāpu 14/16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu