Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2159 160037640018.09.2020 Vasaras 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2158 160037640018.09.2020 Kleistes 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/2157 160037640018.09.2020 Vikingu 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2156 160037640018.09.2020 Kurzemes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2155 160037640018.09.2020 Kurzemes 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2154 160037640018.09.2020 Irbju 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2153 160037640018.09.2020 Dzintaru 11 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2152 160037640018.09.2020 Cīruļu 40 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2151 160037640018.09.2020 Ātrā 8-1 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2150 160037640018.09.2020 Alejas 16 k3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2149 160037640018.09.2020 Tērbatas 8 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2148 160037640018.09.2020 Vidus 36 Izglītības pakalpojumu objekts - Izskatīts
14-11/2147 160037640018.09.2020 Vikingu 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/2146 160037640018.09.2020 Skolas 30-122 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2145 160037640018.09.2020 Dzintaru 36-k-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2144 160037640018.09.2020 Dzintaru 36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2143 160037640018.09.2020 Dzintaru 36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2142 160037640018.09.2020 Leona Paegles 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2141 160037640018.09.2020 Leona Paegles 55 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2140 160037640018.09.2020 Jūras 48 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību