Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/487 161429040026.02.2021 Ernesta 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/486 161429040026.02.2021 Staburaga 5B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/485 161429040026.02.2021 Lauztuves 14 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/484 161429040026.02.2021 Garkalnes 1 Ražošanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/483 161429040026.02.2021 Dārzkopības 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/482 161429040026.02.2021 Ausekļa 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/481 161429040026.02.2021 Asaru 31A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/480 161429040026.02.2021 26.02.2021 Tirgoņu 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/479 161429040026.02.2021 26.02.2021 Talsu 66 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/478 161429040026.02.2021 26.02.2021 Sūnu 22 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/477 161429040026.02.2021 Pļavu 17 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/476 161429040026.02.2021 26.02.2021 Matrožu 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/475 161429040026.02.2021 26.02.2021 Edinburgas 63 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/474 161429040026.02.2021 26.02.2021 Dīķu 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/473 161429040026.02.2021 26.02.2021 Bulduru 95 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/472 161429040026.02.2021 Dīķu 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/471 161429040026.02.2021 Dzintaru 48-5 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/470 161429040026.02.2021 Skolas 32A-65 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/469 161429040026.02.2021 Dzintaru 48-5 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/468 161429040026.02.2021 26.02.2021 Baltās kāpas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt