Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/530 161463600002.03.2021 Konkordijas 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/529 161463600002.03.2021 Dārzu 20 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/528 161463600002.03.2021 Silu _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/527 161463600002.03.2021 Pumpuru _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/526 161463600002.03.2021 Hercoga Jēkaba, Kurzemes, Lorupes _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/525 161463600002.03.2021 Alberta Kronenberga, Pārslas, Pētera Beltes, Vaivaru _Elektronisko sakaru būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/524 161463600002.03.2021 Vidus 19 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/523 161463600002.03.2021 Valmieras 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/522 161463600002.03.2021 Slokas 47A _Katlumājas - BA - grozīt būvniecības dalībniekus
14-11/521 161463600002.03.2021 Skolas 43A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/520 161463600002.03.2021 Rīgas 59 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/519 161463600002.03.2021 Rīgas 53 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/518 161463600002.03.2021 Piekrastes 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/517 161463600002.03.2021 Pētera Beltes 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/516 161463600002.03.2021 Niedru 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/515 161463600002.03.2021 Konkordijas 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/514 161463600002.03.2021 Jaņa Rozentāla 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/513 161463600002.03.2021 Eglaines 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/512 161463600002.03.2021 Dāvja 82 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/511 161463600002.03.2021 Dāvja 60 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri