Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1867 156590280016.08.2019 Vilhelma Purvīša 25 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1866 156590280016.08.2019 Viktorijas 65A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1865 156590280016.08.2019 Vikingu 26A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1864 156590280016.08.2019 Strēlnieku 62 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1863 156590280016.08.2019 Rubeņu 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1862 156590280016.08.2019 Otīlijas 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1861 156590280016.08.2019 Kurzemes 1A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1860 156590280016.08.2019 Kadiķu 4A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1859 156590280016.08.2019 Juglas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1858 156590280016.08.2019 Jēkaba 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1857 156590280016.08.2019 Jaunā 28A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1856 156590280016.08.2019 Braslas 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1855 156590280016.08.2019 Zvārtas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1854 156590280016.08.2019 Dzintaru 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1853 156590280016.08.2019 Medņu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1852 156590280016.08.2019 Jāņa Pliekšāna 13 Ražošanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1851 156590280016.08.2019 Jūrmala Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1850 156590280016.08.2019 Tallinas 20 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1849 156590280016.08.2019 Kāpu 112 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot
14-11/1848 156590280016.08.2019 Talsu šosejā 31, k-9 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību