Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2548 160374960027.10.2020 Žubītes 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2547 160374960027.10.2020 Rudzu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2546 160374960027.10.2020 Ezeru 4A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2545 160374960027.10.2020 Augļu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2544 160374960027.10.2020 Zemgales 6A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2543 160374960027.10.2020 Vidus 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2542 160374960027.10.2020 Vēžu 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2541 160374960027.10.2020 Valtera 46 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2540 160374960027.10.2020 Valmieras 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2539 160374960027.10.2020 Sūnu 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2538 160374960027.10.2020 Mežmalas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2537 160374960027.10.2020 Jūrkalnes 23 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2536 160374960027.10.2020 Gulbju 24B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2535 160374960027.10.2020 Dīķu 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2534 160374960027.10.2020 Viestura 6 k-6 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2533 160374960027.10.2020 Apes, Tirzas, Uzvaras, Staburaga _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2532 160374960027.10.2020 Baznīcas _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2531 160374960027.10.2020 Edinburgas 39 Dzīvojamo māju palīgēka - nav definējams
14-11/2530 160374960027.10.2020 Turaidas 22 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2529 160374960027.10.2020 Turaidas 22 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu