Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2749 157592880010.12.2019 Vikingu 70 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2748 157592880010.12.2019 Miera 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2747 157592880010.12.2019 Puškina _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2746 157592880010.12.2019 Augļu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2745 157592880010.12.2019 Rīgas 90 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2744 157592880010.12.2019 Kārklu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2743 157592880010.12.2019 Jāņa Pliekšāna 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2742 157592880010.12.2019 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-papildināt ar pielikumu
14-11/2741 157592880010.12.2019 Vikingu 24A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2740 157592880010.12.2019 Meža 139 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2739 157592880010.12.2019 Meža 60-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2738 157592880010.12.2019 Jūras 34 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2737 157592880010.12.2019 Slokas 93 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2736 157592880010.12.2019 Jūras 34 Viesu izmitināšanas objekts - Atcelt lēmumu
14-11/2735 157592880010.12.2019 11.12.2019 Skolas 23,25 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2734 157592880010.12.2019 Rotas 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2733 157592880010.12.2019 Raiņa 50-40 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2732 157592880010.12.2019 Mētru 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2731 157592880010.12.2019 Gulbju 14, 14A,15B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2730 157592880010.12.2019 Daugavpils, Jēkabpils, Kārsas, Kuteru, Leona Paegles, Valkas,Zivju _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu