Lēmuma datums 07.07.2015
Lēmuma numurs 14-11/1233
Objekta adrese Medņu 62
Lēmums _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
Kadastrs 13000173809
Lēmuma tips Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Darbības veids Jauna būvniecība