Lēmuma datums 06.05.2016
Lēmuma numurs 14-11/786
Objekta adrese Bulduru 4/8
Lēmums Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
Kadastrs 13000071802
Lēmuma tips Apliecinājuma karte ēkām
Darbības veids Vienkāršota atjaunošana