Būvvaldes lēmumi
Lēmuma datums 06.11.2015
Lēmuma numurs 14-11/2250
Objekta adrese Pils 5
Lēmums Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 010 2103
Lēmuma tips BA - Būvatļauja Ēkai
Darbības veids Pārbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE