Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1471 159372360003.07.2020 Jaņa Rozentāla 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1470 159372360003.07.2020 Vēju 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1469 159372360003.07.2020 Turaidas 42 k-2 -3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1468 159372360003.07.2020 Rizgas Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1467 159372360003.07.2020 Mellužu 60 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1466 159372360003.07.2020 Ķemeru 34 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1465 159372360003.07.2020 Kaugurciema 65 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1464 159372360003.07.2020 Bulduru 121 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1463 159372360003.07.2020 Baltās kāpas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1462 159372360003.07.2020 Apiņu 5B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1461 159372360003.07.2020 4., 5.līnija pludmale Īslaicīgās lietošanas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1460 159372360003.07.2020 Žubītes 43-N/A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1459 159372360003.07.2020 03.07.2020 Tallinas 28 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1458 159372360003.07.2020 Priedaine _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1457 159372360003.07.2020 03.07.2020 Pētera Pāvila 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1456 159372360003.07.2020 03.07.2020 Kāpu 68, 70 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1455 159372360003.07.2020 03.07.2020 Gulbju 71A, 71B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1454 159372360003.07.2020 Turaidas, Rūjienas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1453 159372360003.07.2020 03.07.2020 5., 6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1452 159372360003.07.2020 Tīklu 1A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE