Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1479 153021960029.06.2018 33.līnija 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/317 151907760020.02.2018 33.līnija 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1228 149669640006.06.2017 33.līnija 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1088 146524680007.06.2016 33.līnija 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/860 146300040012.05.2016 33.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/501 145937160031.03.2016 07.04.2016 33.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1709 144045000025.08.2015 33.līnija1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2212 150715080005.10.2017 36. līnija 1202 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot izmaiņas
14-11/2028 150516360012.09.2017 36. līnija 1202 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/151 135941040029.01.2013 36. līnija 1202 Apstiprināt grozijumus
14-11/2525 157316400008.11.2019 13.11.2019 36.līnija Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1996 156771720006.09.2019 36.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1146 155838600021.05.2019 36.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1530 147034440005.08.2016 36.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2064 150542280015.09.2017 36.līnija (pludmale) _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1015 136934280024.05.2013 36.līnija - Lielupes ieteka(pludmale) Īslaicīgās lietošanas būves - Saskaņot
14-11/2102 156866760017.09.2019 36.līnija 100m Kauguru virz _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2101 156866760017.09.2019 18.09.2019 36.līnija 100m Kauguru virz _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2273 157048200008.10.2019 36.līnija 1202 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2138 156884040019.09.2019 36.līnija 1202 _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi