Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1020 155683080003.05.2019 Grāvju 63 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1020 152693640022.05.2018 28.05.2018 Indras 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1020 149514120019.05.2017 Kurzemes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1020 146429640027.05.2016 Pļaviņu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1020 143345160005.06.2015 Edinburgas 2 _Dzelzceļa būves, infrastruktūra - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1020 140122440028.05.2014 Bulduru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1020 136934280024.05.2013 Viestura 21 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1021 155683080003.05.2019 Kāpu 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1021 152693640022.05.2018 25.05.2018 Puķu 37 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1021 149514120019.05.2017 Bulduru 19-5 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1021 146429640027.05.2016 Apes 22a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1021 143345160005.06.2015 Rožu/Zaru Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1021 140122440028.05.2014 Upes, Piejūras Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1021 136968840028.05.2013 Vasaras 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1022 155683080003.05.2019 08.05.2019 Lēdurgas 27a Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1022 152693640022.05.2018 14.06.2018 Lienes 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1022 149514120019.05.2017 Raiņa 98a Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1022 146429640027.05.2016 Pētera Pāvila 1B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1022 143345160005.06.2015 1./2.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1022 140122440028.05.2014 Laipu Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt