Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1376 159251400019.06.2020 Zemgales 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1300 159190920012.06.2020 16.06.2020 Zemgales 54 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2766 157618800013.12.2019 18.12.2019 Zemgales 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1223 155899080028.05.2019 Zemgales 54 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/790 152417160020.04.2018 Zemgales 54 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/179 145453680004.02.2016 Zemgales 54 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/676 155381040029.03.2019 09.04.2019 Zemgales 56 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/536 155234160012.03.2019 Zemgales 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1840 137936520017.09.2013 20.09.2013 Zemgales 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1703 137755080027.08.2013 Zemgales 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1649 137694600020.08.2013 Zemgales 58 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1005 136934280024.05.2013 Zemgales 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1567 159467400014.07.2020 Zemgales 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/498 158379120010.03.2020 13.03.2020 Zemgales 60A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/324 155018160015.02.2019 26.02.2019 Zemgales 60A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/244 154931760005.02.2019 Zemgales 60A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/759 158681160014.04.2020 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/659 158560200031.03.2020 03.04.2020 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/60 154750320015.01.2019 16.01.2019 Zemgales 76 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2597 154231920016.11.2018 Zemgales 76 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE